PRZYKŁADOWE WYCENY

Z

USŁUGI DODATKOWE

h

ZLECENIA JEDNORAZOWE

PRZYKŁADOWE WYCENY

Indywidualne podejście do klienta jest dla nas najważniejsze.

Cennik usług zarówno księgowych, jak i kadrowo-płacowych a także usług innego rodzaju, uzależniony jest od zakresu jaki mają obejmować działania Kancelarii oraz czasu trwania usług.

Ostateczna wysokość ceny za daną usługę uzależniona jest od skomplikowania rachunkowości firmy oraz stopnia i zakresu odpowiedzialności za działania biura. Wycena każdorazowo odbywa się w drodze indywidualnej rozmowy klientem.

Przykłady naszych cen:

Jan świadczy usługi handlowe i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest płatnikiem podatku VAT, średniomiesięcznie dostarcza pięćdziesiąt dokumentów księgowych, korzysta z konsultacji księgowych, podatkowych rozliczeń rocznych, sporządzania deklaracji do ZUS i US,

Koszt świadczonych usług wynosi 250zł netto miesięcznie.

Ewelina prowadzi kawiarnię w centrum handlowym w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jest płatnikiem podatku VAT, ma kasę fiskalną, zatrudnia pięciu pracowników, którym naliczamy płace i nadzorujemy teczki pracownicze, sporządzamy deklaracje ZUS i US, średniomiesięcznie dostarcza blisko sto dokumentów księgowych, często konsultuje sprawy kadrowe i płacowe, przygotowuje oferty specjalne dla naszych klientów,

Koszt świadczonych usług rachunkowych i kadrowych wynosi 350zł netto miesięcznie. 

Robert z Pawłem założyli z naszą pomocą spółkę kapitałową o zasięgu europejskim, podlegają przepisom prawa handlowego i pełnej księgowości, spółka jest płatnikiem podatku VAT i VAT-UE, zatrudnia czasowo kilku pracowników miesięcznie, którym sporządzamy umowy zlecenia, rachunki do umów i PIT-y, prowadzimy rozliczenia z ZUS i US, ponadto wystawiamy faktury sprzedaży, obsługujemy konto bankowe, średniomiesięcznie dostarczają czterdzieści dokumentów księgowych, często współpracują z naszymi klientami,

Koszt świadczonych usług rachunkowych i kadrowych wynosi 1500zł netto miesięcznie.

Aneta sprawuje funkcję prezesa stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych, w każdym miesiącu z naszą pomocą prowadzi rozliczenia z Urzędem Miasta oraz innymi instytucjami dotującymi działalność stowarzyszenia, podlega pełnej księgowości, dostarcza sześćdziesiąt dokumentów księgowych, korzysta z konsultacji rachunkowych i gospodarczych,

Koszt świadczonych usług rachunkowych wynosi 600zł netto miesięcznie.  

Karol jest trenerem sportów wyczynowych, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, nie podlega podatkowi VAT, średniomiesięcznie nasz kurier odbiera od niego dziesięć dokumentów księgowych,

Koszt świadczonych usług rachunkowych wynosi 150zł netto miesięcznie.

 

USŁUGI DODATKOWE

 • Rozliczenia roczne – PITy rozliczamy w sposób tradycyjny lub przez Internet
  • PIT-16A rozliczenie działalności gospodarczej (karta podatkowa) – od 80,00zł do 100,00zł
  • PIT-28 rozliczenie najmu prywatnego lub działalności gospodarczej (ryczałt ewidencjonowany) – 110zł
  • PIT-36 rozliczenie działalności gospodarczej, najmu prywatnego bądź dochodów z zagranicy (skala podatkowa) – od 110,00zł do 160,00zł
  • PIT-36L rozliczenie działalności gospodarczej (podatek liniowy) – od 110,00zł do 160,00zł
  • PIT-37 rozliczenie dochodów z umów u pracę, zleceń lub dzieł jednej osoby – od 80,00zł do 100,00zł
  • PIT-37 rozliczenie dochodów z umów u pracę, zleceń lub dzieł więcej niż jeden osoby – od 110,00zł do 160,00zł
  • PIT-38 rozliczenie przychód kapitałowych tj. kryptowaluty, zbycie papierów wartościowych, akcji i obligacji – od 110,00zł do 160,00zł
  • PIT-39 rozliczenie sprzedaży nieruchomości – od 150,00zł
 • Wnioski o dofinansowanie z PFRON – 110,00zł za pracownika, w przypadku większej ilości stawka negocjowana
 • Wnioski o dofinansowania do pracowników młodocianych i OHP – 80zł za pracownika, w przypadku większej ilości stawka negocjowana
 • Deklaracje do Urzędów Skarbowych – np. zgłoszenie zakupu na umowie kupna-sprzedaży czy otrzymania darowizny – 100zł za druk
 • Założenie działalności gospodarczej – 150,00zł z godzinną konsultacją
 • Założenie spółki prawa handlowego – 800,00zł z 2godzinną konsultacją
 • Szkolenia BHP – 80,00zł za pracownika

ZLECENIA JEDNORAZOWE

Wszystkie zlecenia jednorazowe rozliczamy wg stawki za 1 roboczogodzinę, koszt 1 godziny wynosi 150zł netto

 

 • Audyt firmy
 • Wyprostowanie/odtworzenie dokumentów za poprzednie lata
 • Wykonanie korekt pokontrolnych