DORADZTWO BIZNESOWE

Fuzja i przejęcie

Zmiany organizacyjne i strukturalne w firmie są dobre i potrzebne – przynoszą liczne korzyści, wzmacniając pozycję rynkową i podnosząc wartość przedsiębiorstwa. Firmy łączą się w jedną większą lub przejmują inne podmioty, a tym samym np. rozszerzają portfolio produktów, redukują koszty i dywersyfikują źródła przychodów, zwiększając udział w rynku. Oczywiście – fuzja i przejęcie to złożone i regulowane operacje, jednak nie warto z tego powodu się przed nimi wzbraniać. Skorzystaj ze wsparcia dobrego doradcy biznesowego: naszej Kancelarii Gospodarczej. Pomożemy Ci się na nie przygotować oraz przeprowadzić je bez stresu, dbając o Twój interes i maksymalizację korzyści. Zapraszamy do współpracy!

Fuzja i przejęcie przedsiębiorstwa przy wsparciu doświadczonego doradcy biznesowego

Fuzje i przejęcia z jednej strony trzeba przeprowadzić zgodnie z prawem (podstawą są tu regulacje zebrane w Kodeksie spółek handlowych), ale z drugiej należy również zadbać o swój interes, czyli maksymalizację benefitów z rozszerzonej działalności czy z nowo powstałej spółki. Z przyjemnością Cię w tym wesprzemy – zapewnimy Ci profesjonalny konsulting doświadczonych doradców biznesowych, którzy pomogli rozwinąć skrzydła już setkom firm. Z nami nic Cię nie zaskoczy. Przejdziesz przez cały ten proces bez obaw i stresu, a z silnym poczuciem zmiany na lepsze i strategią, która wygeneruje długoterminowe korzyści.

Dopasujemy nasze usługi do Twoich potrzeb – możemy Ci pomóc m.in. przy analizie i strategicznej ocenie możliwości, modelowaniu finansowym, wycenie i zaplanowaniu operacji w pełni zgodnej z prawem oraz najlepszymi praktykami. Wspieramy również w negocjacjach warunków transakcji, uzyskaniu finansowania i minimalizacji ryzyka. Pomagamy przeprowadzić sprawną integrację spółki przejmowanej bądź powstałej poprzez połączenie oraz oferujemy pełną obsługę księgową i kadrowo-płacową firmy – prowadzimy także biuro rachunkowe w Poznaniu.

Korzyści z fuzji i przejęć firm dla przedsiębiorców

Procesy fuzji i przejęć są potrzebne: pomagają rozwinąć biznes, wzmacniając pozycję rynkową i wartość przedsiębiorstwa. Wiążą się z takimi korzyściami jak:

Rozszerzenie portfolio produktów i usług.
Przejęcie innej firmy czy też zawiązanie nowej spółki poprzez połączenie kilku przedsiębiorstw umożliwia szybkie wprowadzenie nowych produktów lub usług na rynek, bez potrzeby ich tworzenia od podstaw. A to ogranicza koszty i podnosi rentowność inwestycji.
Zwiększenie udziału w rynku.
Fuzja z konkurencyjną firmą lub jej wykup: przejęcie pozwalają na zwiększenie udziałów w rynku – eliminację branżowego rywala. Z kolei przejęcie firmy działającej w innym regionie lub branży otwiera drogę do nowych rynków i klientów, bez znacznych inwestycji w marketing.
Redukcja kosztów i dywersyfikacja ryzyka.
Poprzez połączenie sił firmy mogą zredukować koszty operacyjne, np. dzięki wspólnemu wykorzystywaniu zasobów. Różnicowanie działalności przez fuzje i przejęcia pomaga również w rozłożeniu ryzyka biznesowego dzięki dywersyfikacji źródeł przychodów.
Pozyskiwanie nowych technologii i talentów.
Przejęcie innej firmy bądź połączenie spółek często zapewnia też dostęp do nowoczesnych technologii lub wykwalifikowanego personelu, których pozyskanie byłoby niemożliwe, trudne lub kosztowne bez zmian organizacyjnych i strukturalnych przedsiębiorstwa.
Zwiększenie kapitału i zdolności kredytowej.
Fuzja może też zwiększyć kapitał i poprawić zdolność do pozyskiwania finansowania. Przejęcia i fuzje są szybkim sposobem na realizację celów strategicznych związanych z rozwojem firmy, a w konsekwencji – na zwiększenie jej wartości dla akcjonariuszy.

Rzecz jasna, fuzja i przejęcie to złożone operacje, które wiążą się z pewnym ryzykiem, zarówno finansowym (np. przepłacenie, dodatkowe koszty) bądź prawnym (np. zgody regulatorów, restrykcyjne warunki), jak i związanym z samą kulturą organizacyjną, marketingiem czy kadrą. Ogłoszenie planu połączenia lub przejęcia podmiotów może wpłynąć na całą markę, jej relacje z rynkiem i klientami czy pracownikami. To ryzyko warto uwzględnić, natomiast nie powinno paraliżować oraz odwodzić od wdrożenia potrzebnych zmian. Warto skorzystać ze wsparcia, jakim jest doradztwo biznesowe – nasi specjaliści od fuzji i przejęć pomogą Ci przygotować bilans potencjalnych zysków i strat, doradzą (lub odradzą) przeprowadzenie operacji i wesprą w jej przebiegu.

Czym jest fuzja przedsiębiorstw? Fuzja a przejęcie – różnice między operacjami

Fuzja i przejęcie to dwa zupełnie różne procesy, choć przyczyny ich przeprowadzania oraz związane z nimi korzyści zwykle są dość podobne. Fuzja jest połączeniem co najmniej dwóch przedsiębiorstw – i w jej wyniku powstaje całkiem nowa organizacja. Podmioty dokonujące fuzji przenoszą cały majątek do nowo powstałej spółki. Połączenie spółek zapewnia więc efekt synergii: pozwala zwiększyć możliwości finansowe i rozwijać bądź skalować biznes przy jednoczesnej redukcji kosztów. Firmy łączące się muszą działać w formie spółek kapitałowych lub osobowych, lecz spółka przejmująca nie może być spółką osobową. Istnieją różne rodzaje fuzji: 

  • pozioma (łączą się firmy działające na tym samym rynku, o podobnej ofercie); 
  • pionowa (łączą się firmy zajmujące się tym samym produktem, ale na różnych etapach jego powstawania);
  • konglomeratowa (łączą się firmy działające na różnych rynkach, które nie są wobec siebie konkurencyjne).

Z kolei przejęcie polega na wchłonięciu innej firmy – w tym procesie nie powstaje nowy podmiot. Przedsiębiorstwo przejmuje majątek innego – wykupuje je. Może się to odbyć na dwa sposoby:

  1. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za udziały lub akcje wydawane spółce przejmowanej;
  2. poprzez utworzenie spółki kapitałowej, która przejmuje majątek łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki.

Obie operacje reguluje Kodeks spółek handlowych, a zamiar fuzji lub przejęcia trzeba w określonych przypadkach zgłosić prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

KANCELARIA GOSPODARCZA

Napisz lub zadzwoń do nas

Zapytaj o usługę