DORADZTWO BIZNESOWE

Kontrola formalno-rachunkowa

Kontrola formalno-rachunkowa to jeden z najważniejszych procesów w każdej firmie. Potwierdza, że działalność finansowa danego przedsiębiorstwa prowadzona jest transparentnie, zgodnie z prawem i wewnętrznymi zasadami. Służy zapobieganiu błędom czy nadużyciom i sprawnemu obiegowi dokumentów, informacji. Możesz śmiało zlecić ją wraz z księgowością zewnętrznemu podmiotowi, takiemu jak nasza Kancelaria Gospodarcza. Z naszymi specjalistami zyskasz spokój i poczucie bezpieczeństwa, czas na rozwój firmy i wsparcie w podejmowaniu strategicznych biznesowych decyzji. Zapraszamy do współpracy!

Czym jest kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych?

Kontrola formalno-rachunkowa to kontrola dowodów księgowych pod kątem formalnym (np. prawidłowa forma, opis, dane firm i przejrzystość) oraz rachunkowym (prawidłowa wartość, przeliczenie waluty, wykrycie błędów rachunkowych i rozbieżności). Ponadto poddaje się je także kontroli merytorycznej – sprawdzeniu, czy są zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują. Celem kontroli dowodów księgowych jest zagwarantowanie, że firma prowadzi działalność finansową legalnie i zgodne ze standardami. Ułatwia ona także obieg dokumentów firmowych oraz dotarcie do informacji zasadniczych dla działania i rozwoju przedsiębiorstwa.

Kontrola dokumentów księgowych to zadanie dla specjalistów. Zachęcamy zatem do współpracy z naszą Kancelarią Gospodarczą – prowadzimy biuro rachunkowe w Poznaniu i centrum doradztwa biznesowego w jednym. Chętnie się tym procesem zajmiemy, wspierając bieżącą działalność Twojej organizacji i jej rozwój.

Elementy, jakie powinien zawierać dowód księgowy

Aby mógł zostać ujęty w księgach rachunkowych, każdy dowód księgowy powinien zawierać:

określenie rodzaju dowodu księgowego i numer identyfikacyjny,
określenie stron dokonujących operacji gospodarczej (nazwy, adresy, dane identyfikacyjne),
wartość operacji oraz jej przejrzysty i trafny opis,
datę operacji i datę sporządzenia dowodu księgowego (jeśli są różne),
podpisy dostawcy i osoby, która przyjęła lub wydała aktywy,
potwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych (dekretacja) oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania (gdy wynika to z techniki dokumentowania zapisów księgowych).

Jakie są zasady dekretacji dowodów księgowych?

Po zakończeniu kontroli dokumentów (na którą składa się kontrola merytoryczna, formalna i rachunkowa) dowody księgowe muszą zostać uzupełnione o informację o ich dekretacji – czyli możliwości wpisu do ksiąg rachunkowych. W tym celu należy wskazać czas (miesiąc) ich księgowania oraz sposób ujęcia w księgach. Powinny również zostać opatrzone podpisem osoby, która je kwalifikuje. Dekret powinien ponadto zawierać numery kont księgowych obowiązujących dla danej operacji, krótki jej opis, datę zdarzenia gospodarczego oraz jego wartość. W pewnych sytuacjach, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (gdy wynika to z techniki dokumentowania zapisów księgowych), z dekretacji można zrezygnować.

Nie musisz się na tym wszystkim znać i tracić czasu potrzebnego na rozwój firmy na „papierologię”. Chętnie Cię w tym wyręczymy – od kontroli formalno-księgowej oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych, przez rozliczenia z fiskusem czy ZUS-em, aż po controlling finansowy i profesjonalne doradztwo biznesowe. Zapraszamy!

KANCELARIA GOSPODARCZA

Napisz lub zadzwoń do nas

Zapytaj o usługę