DORADZTWO BIZNESOWE

Restrukturyzacje

Każdy biznes niesie pewne ryzyko, ale nie ma sytuacji bez wyjścia. Jeśli Twoja firma utraciła płynność finansową lub nie może dłużej sprawnie funkcjonować, od ogłoszenia upadłości bądź konieczności jej zamknięcia mogą uchronić Cię restrukturyzacje. Skorzystaj z pomocy naszej Kancelarii Gospodarczej – nasi doradcy biznesowi znajdą najlepsze rozwiązania, wesprą Cię we wdrażaniu zmian czy negocjowaniu i zawieraniu układów z wierzycielami. Wspólnie przejdziemy przez ten trudny czas i wybawimy Twoją firmę z opresji – pomożemy jej odrodzić się, rozwinąć i osiągnąć rynkowy sukces.

Czym są restrukturyzacje i jak działa prawo restrukturyzacyjne?

W świetle prawa (czyli Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne) postępowanie restrukturyzacyjne służy uniknięciu przez przedsiębiorcę ogłoszenia upadłości dzięki możliwości zawarcia układu z wierzycielami. Po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego najczęściej następuje zawieszenie postępowań egzekucyjnych, choć jednocześnie zabezpieczane są prawa podmiotów, wobec których firma jest dłużnikiem. Z restrukturyzacji może skorzystać każdy przedsiębiorca, gdy jego firma jest niewypłacalna/zagrożona utratą niewypłacalności, czyli:

  • nie jest w stanie regulować bieżących zobowiązań,
  • ma zaległości finansowe z co najmniej trzech miesięcy,
  • długi firmowe są wyższe niż jej majątek w okresie co najmniej dwóch lat.

W procesie restrukturyzacji firma z reguły potrzebuje wsparcia specjalistów, dlatego warto skorzystać z takiej usługi jak doradztwo biznesowe – którą oferuje m.in. nasza Kancelaria Gospodarcza. Wspólnie przygotujemy spis wierzycieli i kwotę zadłużenia, opracujemy plan naprawczy i propozycje układowe. Wesprzemy Cię w negocjacjach z wierzycielami, aby zaakceptowali układ, dzięki czemu uzyskasz zgodę sądową na postępowanie restrukturyzacyjne. Pomożemy też w kwestiach formalnych procesu restrukturyzacji, np. w złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania.

Jaki jest cel restrukturyzacji? Na czym polega restrukturyzacja?

Celem restrukturyzacji jest z reguły uniknięcie ogłoszenia upadłości firmy lub konieczności jej zamknięcia. W procesie restrukturyzacji przekształca się różne struktury firmy, dążąc do poprawy jej rentowności oraz stworzenia stosownych warunków do dalszego funkcjonowania, rozwoju i wzrostu jej wartości. Najczęściej mamy do czynienia z restrukturyzacją finansową, która polega na poprawie sytuacji finansowej firmy np. poprzez redukcję kosztów czy znalezienie źródeł finansowania. W postępowaniu restrukturyzacyjnym często też dochodzi do sprzedaży określonych składników majątku oraz międzydziałowych prac na rzecz poprawy pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

Jakie są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych?

Restrukturyzację można przeprowadzić na różne sposoby. Wyróżniamy cztery główne rodzaje postępowań, od których uzależniony jest przebieg procesu.

1. Postępowanie o zatwierdzenie układu.
Zwykle wybiera je przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością, ale jeszcze daleki od ogłoszenia upadłości. Może sam wybrać doradcę restrukturyzacyjnego i wynegocjować korzystny układ z wierzycielami – osiągnięcie porozumienia nie wymaga udziału sądu. Doradca pełni jednocześnie funkcję nadzorcy i czuwa nad realizacją układu. Do sądu składa się wyłącznie wniosek o zatwierdzenie wynegocjowanego układu.
2. Przyspieszone postępowanie układowe.
Układ jest już zawierany przed sądem upadłościowym, ale w trybie przyspieszonym, czyli tuż po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Warunek jest jeden – suma spornych wierzytelności, uprawniających do głosowania nad układem, nie może przekraczać 15%. Sąd przyznaje przedsiębiorcy niezależnego nadzorcę sądowego. Zaletą rozwiązania jest szybka ochrona przed egzekucjami.
3. Postępowanie układowe
Przebiega podobnie jak przyspieszone, z tym że trwa dłużej oraz wymaga już konfrontacji sądowej dłużnika i wierzycieli. Jest prowadzone wówczas, gdy suma wierzytelności spornych przekracza 15% wszystkich wierzytelności uprawniających do głosowania. Oba tryby postępowania układowego zapewniają częściową ochronę egzekucyjną, ale w zakresie czynności przekraczających uprawnienia zwykłego zarządu dłużnik potrzebuje zgody nadzorcy sądowego.
4. Postępowanie sanacyjne.
Ma na celu głęboką restrukturyzację zadłużenia i wiąże się ze znacznym ograniczeniem możliwości zarządczych dłużnika. W praktyce kierowanie firmą przejmuje sądowy zarządca. Umożliwia stosowanie restrykcyjnych środków takich jak redukcja zatrudnienia czy odstąpienie od niektórych umów wzajemnych. Zapewnia najwyższą ochronę przed egzekucją.

Wybór rodzaju postępowania zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa: nasi specjaliści doradzą najlepsze wyjście. Zachęcamy do współpracy oraz do skorzystania z pozostałych usług naszej firmy: prowadzimy m.in. biuro rachunkowe w Poznaniu. Znajdziesz w nas rzetelnego partnera swojego biznesu, z którym nie tylko przywrócisz swojej firmie stabilizację finansową, ale też ją rozwiniesz.

KANCELARIA GOSPODARCZA

Napisz lub zadzwoń do nas

Zapytaj o usługę