DORADZTWO BIZNESOWE

Sukcesja firmy

Włożyłeś(-aś) w rozwój swojej firmy wiele lat ciężkiej pracy: chcesz ją zabezpieczyć na wypadek, gdyby miało Cię kiedyś zabraknąć. Planujesz sprawnie przekazać ją w ręce następnego pokolenia, aby wciąż służyła wszystkim w nią zaangażowanym. Świetna decyzja – a my pomożemy Ci bez stresu i przy maksimum korzyści przejść przez proces, jakim jest sukcesja firmy: powołać zarządcę sukcesyjnego i uregulować wszelkie sprawy prawno-formalne. Współpracując z naszą Kancelarią Gospodarczą, skorzystasz ze wsparcia doświadczonych doradców biznesowych, którzy zadbają o przetrwanie projektu Twojego życia. Zapraszamy!

Czym jest sukcesja firmy i jakie korzyści daje powołanie zarządcy sukcesyjnego?

Sukcesja firmy to przekazanie zarządzania firmą i kontroli nad nią innej osobie tuż po śmierci przedsiębiorcy – uregulowane jeszcze za jego życia. Właściciel firmy może w każdej chwili powołać zarządcę sukcesyjnego, który będzie ją prowadził po jego śmierci – aż do czasu załatwienia formalności spadkowych. Zarząd sukcesyjny wygasa po dwóch latach od śmierci przedsiębiorcy bądź wcześniej (np. po stwierdzeniu nabycia przedsiębiorstwa przez jedynego spadkobiercę). A tym samym zapewnia spadkobiercom czas na zastanowienie się, co z działalnością dalej zrobić, i jednocześnie umożliwia jej kontynuowanie z korzyścią dla samej firmy – właścicieli, pracowników, klientów, kontrahentów itd. Zarząd sukcesyjny mogą także powołać po śmierci przedsiębiorcy jego spadkobiercy, ale jest na to krótki czas (dwa miesiące) i potrzeba do tego stosownego aktu notarialnego, dlatego warto zrobić to już za życia.

Sukcesja firmy to doskonała forma zabezpieczenia – pomożemy Ci z niej skorzystać poprzez profesjonalne doradztwo biznesowe oraz wsparcie w ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego.

Zarząd sukcesyjny – tymczasowe kierowanie przedsiębiorstwem

Dzięki sukcesji firma po śmierci jej właściciela może działać tak jak do tej pory – bez zbędnych formalności. Wszystkie umowy z pracownikami i kontrahentami są utrzymane, podobnie jak wszelkie zezwolenia, licencje, koncesje. To ważne, bo jeśli przedsiębiorca nie wskaże zarządcy sukcesyjnego, to w czasie od jego śmierci do powołania nowego zarządu strony umów mogą powstrzymać się od wykonywania swoich obowiązków, co może sparaliżować przedsiębiorstwo czy wygenerować straty. Bez ustanowienia zarządu sukcesyjnego umowy z pracownikami wygasają już po 30 dniach, a w przypadku sukcesji dopiero z dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. 

Firma po sukcesji nie zostaje wyrejestrowana z VAT i stosuje dotychczasową metodę opodatkowania, a zarządca otrzymuje dostęp do konta bankowego i może kierować finansami przedsiębiorstwa. A poza tym osoba, która będzie chciała dalej prowadzić firmę, zostanie zwolniona z podatku od spadku, pod warunkiem że (łącznie):

  • zgłosi jego nabycie naczelnikowi urzędu skarbowego (w ciągu sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu, które stwierdza fakt nabycia spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego);
  • będzie prowadzić przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata (dwuletni okres prowadzenia przedsiębiorstwa będzie zachowany również wtedy, gdy firma zostanie w całości wniesiona jako wkład do spółki, a objęte w zamian udziały lub akcje nie zostaną zbyte przez dwa lata).

Sukcesję firmy umożliwia Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, obowiązująca od 2018 roku. Dzięki temu firma nie musi kończyć pracy w chwili śmierci właściciela, co było dużym problemem jednoosobowych działalności, zwłaszcza małych rodzinnych firm.

Zarządca sukcesyjny nie odpowiada majątkiem osobistym za zaległości finansowe i zobowiązania cywilnoprawne zaciągnięte przez właściciela firmy. Może pełnić tę funkcję bezpłatnie lub pobierać z tego tytułu wynagrodzenie.

Kto może być zarządcą sukcesyjnym przedsiębiorstwa w spadku?

Funkcję zarządu sukcesyjnego może pełnić osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie orzeczono wobec niej o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej. Może to być np. osoba, której chcesz przekazać całość lub część przedsiębiorstwa w spadku, albo prokurent. Aby pełnić funkcję zarządcy sukcesyjnego, nie trzeba prowadzić działalności. Zarządcą nie może być także osoba prawna np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Możesz wskazać tylko jednego zarządcę sukcesyjnego i ewentualnie zarządcę „rezerwowego”, który będzie odgrywał tę rolę, gdy ten pierwszy zrezygnuje albo nie będzie mógł prowadzić firmy z innych powodów.

Zarządca sukcesyjny nie musi być spokrewniony z przedsiębiorcą ani też mieć prawa do dziedziczenia – może być to po prostu osoba trzecia, która po jego śmierci będzie zarządzać firmą do momentu uregulowania formalności, działając na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku.

Jak powołać zarządcę sukcesyjnego?

Aby jako właściciel firmy powołać zarządcę sukcesyjnego, musisz:

uzyskać pisemną zgodę zarządcy na pełnienie tej funkcji,
przygotować pisemne oświadczenie o powołaniu zarządcy sukcesyjnego,
zgłosić wpis zarządcy sukcesyjnego w CEIDG (możesz to zrobić online).

Jeśli przedsiębiorca nie powołał za życia zarządcy sukcesyjnego, mogą to zrobić, ale już w obecności notariusza:

małżonek, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku,
ustawowy spadkobierca przedsiębiorcy, który przyjął spadek,
spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek,
zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z obowiązującym testamentem przysługuje mu udział w firmie w spadku.

Z możliwości powołania zarządcy sukcesyjnego spadkobiercy mogą skorzystać tylko w ciągu dwóch miesięcy od czasu śmierci przedsiębiorcy. Muszą w tym celu uzyskać zgodę wszystkich osób, którym przysługuje w spadku łącznie 85% udziałów w firmie.

Zapraszamy do współpracy z naszą Kancelarią Gospodarczą: dobrze doradzimy oraz pomożemy zgłosić sukcesję firmy. Chętnie zaproponujemy też usługi w zakresie prowadzenia księgowości czy usług kadrowo-płacowych (prowadzimy biuro rachunkowe w Poznaniu)

KANCELARIA GOSPODARCZA

Napisz lub zadzwoń do nas

Zapytaj o usługę