Efekt „WOW” to …

Strategia „WOW”

Dążymy do …

Efekt „WOW” TO …

… pozytywne zaskoczenie wywołane naszymi standardami obsługi, rodzinną atmosferą, odpowiedzialnością i pasją do naszego zawodu.

Strategia „WOW”

Markę Kancelarii Gospodarczej budujemy w duchu najlepszej obsługi klienta przez efekt pozytywnego zaskoczenia „wow”.
Komunikacja z klientem jest priorytetem dla całej firmy.
Pielęgnujemy pozytywnego ducha zespołu i rodziny.
Tworzymy szeroko rozwiniętą kulturę organizacyjną poprzez kształtowanie postaw i wartości w oparciu o szczerą, autentyczną komunikację z klientem.
Powodujemy, by klienci pamiętali nas przez długi czas, opowiadali o nas w swoim najbliższym gronie i byli zadowoleni
ze współpracy z nami.
Budujemy wysokiej jakości zespół kompetencyjny.
Oferujemy jasną ścieżkę kariery zawodowej dla pracowników i współpracowników.
Skutecznie zarządzamy kompetencjami i kwalifikacjami. Stawiamy na rozwój osobisty i na podnoszenie kwalifikacji zespołu.
Stawiamy na autentyczność Kancelarii Gospodarczej.

Dążymy do …

… rozwoju kultury organizacyjnej Kancelarii Gospodarczej. Uważamy, że „kultura jest komunikowaniem się, a komunikowanie jest kulturą. Można więc wysnuć wniosek, że taka jest kultura oraz życie społeczne, jakie jest komunikowanie, i takie jest komunikowanie, jaka jest kultura i życie społeczne z nią związane.” (prof. M.Golka)