KANCELARIA GOSPODARCZA

Cennik

Indywidualne podejście do klienta jest dla nas najważniejsze.

Cennik usług zarówno księgowych, jak i kadrowo-płacowych a także usług innego rodzaju, uzależniony jest od zakresu jaki mają obejmować działania Kancelarii oraz czasu trwania usług.Ostateczna wysokość ceny za daną usługę uzależniona jest od skomplikowania rachunkowości firmy oraz stopnia i zakresu odpowiedzialności za działania biura. Wycena każdorazowo odbywa się w drodze indywidualnej rozmowy klientem.

Przykładowe wyceny

Jan świadczy usługi handlowe i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest płatnikiem podatku VAT, średniomiesięcznie dostarcza 25 dokumentów księgowych, korzysta z konsultacji księgowych, podatkowych rozliczeń rocznych, sporządzania deklaracji do ZUS i US.

Koszt świadczonych usług wynosi 400 zł netto miesięcznie.

Ewelina prowadzi kawiarnię w centrum handlowym w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jest płatnikiem podatku VAT, ma kasę fiskalną, zatrudnia dwóch pracowników, którym naliczmy płace i nadzorujemy teczki osobowe, sporządzamy deklaracje ZUS i US, średniomiesięcznie dostarcza blisko pięćdziesiąt dokumentów księgowych, często konsultuje sprawy kadrowe i płacowe, przygotowuje oferty specjalne dla naszych klientów.

Koszt świadczonych usług rachunkowych i kadrowych wynosi 600 zł netto miesięcznie.

Robert z Pawłem założyli z naszą pomocą spółkę kapitałową o zasięgu europejskim, podlegają przepisom prawa handlowego i pełnej księgowości, spółka jest płatnikiem podatku VAT i VAT-UE, zatrudnia czasowo kilku pracowników miesięcznie, którym sporządzamy umowy zlecenia, rachunki do umów i PIT-y, prowadzimy rozliczenia z ZUS i US, średniomiesięcznie dostarczają czterdzieści dokumentów księgowych, często współpracują z naszymi klientami.

Koszt świadczonych usług rachunkowych i kadrowych wynosi 1650 zł netto miesięcznie.

Aneta sprawuje funkcję prezesa stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych, w każdym miesiącu z naszą pomocą prowadzi rozliczenia z Urzędem Miasta oraz innymi instytucjami dotującymi działalność stowarzyszenia, podlega pełnej księgowości, dostarcza sześćdziesiąt dokumentów księgowych, korzysta z konsultacji rachunkowych i gospodarczych

Koszt świadczonych usług rachunkowych wynosi 1000 zł netto miesięcznie.

Karol jest trenerem sportów wyczynowych, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, przychody opodatkowuje ryczałtem, nie podlega podatkowi VAT, średniomiesięcznie dostarcza ok. 10 dokumentów księgowych.

Koszt świadczonych usług rachunkowych wynosi 250 zł netto miesięcznie.
USŁUGI DODATKOWE

Rozliczenia roczne

PIT-16A
80-100zł
rozliczenie działalności gospodarczej (karta podatkowa)
PIT-28
110zł
rozliczenie najmu prywatnego lub działalności gospodarczej (ryczałt ewidencjonowany)
PIT-36
110-160zł
rozliczenie działalności gospodarczej, najmu prywatnego bądź dochodów z zagranicy (skala podatkowa)
PIT-36L
110-160zł
rozliczenie działalności gospodarczej (podatek liniowy)
PIT-37
80-100zł
rozliczenie dochodów z umów u pracę, zleceń lub dzieł jednej osoby
PIT-37
110-160zł
rozliczenie dochodów z umów u pracę, zleceń lub dzieł więcej niż jeden osoby
PIT-38
110-160zł
rozliczenie przychód kapitałowych tj. kryptowaluty, zbycie papierów wartościowych, akcji i obligacji
PIT-39
od 150zł
rozliczenie sprzedaży nieruchomości
USŁUGI DODATKOWE

Pozostałe

Wnioski o dofinansowanie z PFRON
110zł
za pracownika, w przypadku większej ilości stawka negocjowana
Wnioski o dofinansowania do pracowników młodocianych i OHP
80zł
za pracownika, w przypadku większej ilości stawka negocjowana
Deklaracje do Urzędów Skarbowych
100zł za druk
np. zgłoszenie zakupu na umowie kupna-sprzedaży czy otrzymania darowizny
Założenie działalności gospodarczej
150zł
za godzinną konsultacją
Założenie spółki prawa handlowego
800zł
za 2-godzinną konsultacją

Zlecenia jednorazowe

Wszystkie zlecenia jednorazowe rozliczamy wg stawki za 1 roboczogodzinę, koszt 1 godziny wynosi 200zł

  • Audyt firmy
  • Wyprostowanie/odtworzenie dokumentów za poprzednie lata
  • Wykonanie korekt pokontrolnych

Zapraszamy do kontaktu