USŁUGI KSIĘGOWE

Ewidencje VAT (JPK VAT)

Prowadzenie firmy to nie tylko obowiązki związane z jej rozwojem i utrzymaniem na rynku, ale także z koniecznością opłacania i regulowania wielu opłat i spraw z organami administracji państwowej. Jedną z takich powinności przedsiębiorcy jest między innymi zarejestrowanie się do podatku VAT (choć nie dotyczy to wszystkich przedsiębiorstw – możliwe są zwolnienia ustawowe w zakresie VAT ) i raportowanie miesięczne danych do urzędów skarbowych w postaci  pliku JPK. Liczy się tutaj dokładność, rzetelność i brak pomyłek, a przede wszystkim znajomość przepisów ustawy o VAT, dlatego warto powierzyć to zadanie naszym specjalistom z Kancelarii Gospodarczej. Oferujemy kompleksowe usługi księgowe dla małych, średnich i dużych firm. Zapraszamy do kontaktu – razem wypracujemy najlepsze rozwiązania dla Twojego biznesu!

Ewidencja VAT i pliki JPK – co to jest?

Ewidencje VAT to rejestry zakupów i sprzedaży, w których przedsiębiorca prowadzi szczegółową ewidencję  swoich transakcji związanych z podatkiem od towarów i usług (VAT). Prowadzenie ewidencji VAT jest jednym z obowiązków podatników VAT. Dzięki ewidencjonowaniu sprzedaży, przedsiębiorca może wyliczyć i odprowadzić kwotę należnego podatku od towarów i usług na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Rejestr zakupów z kolei pozwala sprawdzić wysokość naliczonego w danym okresie rozliczeniowym podatku i następnie odliczenie go.

Pliki JPK (Jednolite Pliki Kontrolne) to elektroniczne  pliki, które mają one na celu ułatwienie kontrolowania i monitorowania działalności podmiotów pod względem podatkowym. Pliki JPK obejmują różne rodzaje danych: faktury sprzedażowe (skrót JPK_FA), wyciągi bankowe (JPK_WB), księgi rachunkowe (JPK_KR), magazyny (JPK_MAG), podatkowe księgi przychodów i rozchodów (JPK_KPIR), a także ewidencje przychodów (JPK_EWP). Być może w przyszłości zostanie wprowadzona kolejna struktura – JPK dla paragonów. . Są one generowane z systemów informatycznych firmy i przesyłane elektronicznie do urzędu skarbowego zgodnie z określonymi terminami i wymaganiami.

KANCELARIA GOSPODARCZA

Ewidencje VAT – kto musi prowadzić?

Prowadzenie ewidencji VAT jest obowiązkowe dla wszystkich podatników VAT, którzy dokonują transakcji opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT). Warto podkreślić, że są do tego zobligowani także podatnicy VAT niebędący przedsiębiorcami. Za niewysłanie lub przekazanie błędnego JPK grożą kary. 

Nie wiesz, czy powinieneś/aś być VATowcem? Czy przysługują Ci zwolnienia od podatku VAT?  Czy może zastanawiasz się, jakie są plusy  i minusy bycia czynnym podatnikiem VAT? Nasi księgowi z biura rachunkowego z Poznania przeanalizują Twoją sytuację oraz dostępne rozwiązania i przedstawią Ci to, które będzie najwłaściwsze  dla Twojej firmy.

Kancelaria gospodarcza – ewidencje VAT i pliki JPK

Nasi księgowi mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wszelkich spraw księgowych dla przedsiębiorców – niezależnie od rozmiaru  prowadzonej działalności. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować korzystne rozwiązania dopasowane do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Oferujemy między innymi:

 • profesjonalne prowadzenie ewidencji VAT zakupu i sprzedaży,
 • wyliczenie wysokości podatku do zapłaty lub do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy ,
 • składamy w Twoim imieniu deklaracje rozliczeniowe miesięczne i kwartalne, 
 • wnioskujemy o zwrot VAT,
 • uczestniczymy w Twoim imieniu w postępowaniach kontrolnych i czynnościach sprawdzających w zakresie podatku VAT.
KANCELARIA GOSPODARCZA

Co powinna zawierać ewidencja VAT?

Ustawa dokładnie precyzuje, jakie dane powinny znaleźć się w ewidencji VAT: :

 • dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,
 • wysokości kwoty podatku należnego,
 • korekty podatku należnego,
 • kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego,
 • korekty podatku naliczonego,
 • kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego,
 • kwoty podatku, które urząd skarbowy jest zobowiązany zwrócić,
 • pozostałe dane służące identyfikacji transakcji (w tym przede wszystkim numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku).

Dlatego też w ewidencji VAT muszą znaleźć się informacje takie jak:

 • numer faktury VAT,
 • data wystawienia faktury,
 • dane kontrahenta (nazwa, NIP),
 • wartość netto,
 • stawkę VAT,
 • kwotę VAT,
 • wartość brutto.

Ewidencja VAT może także zawierać informacje dodatkowe, takie jak sposób płatności, datę wpłynięcia faktury,, opis towaru lub usługi itp. Chcesz zdjąć z siebie ciężar odpowiedzialności za prawidłowe sporządzenie i terminowe wysłanie pliku JPK? Zapraszamy do naszego biura lub do kontaktu mailowego i telefonicznego! Z chęcią wytłumaczymy wszelkie księgowe zawiłości i przedstawimy Ci plan współpracy.

Dlaczego warto współpracować z naszą kancelarią?

 • Profesjonalizm i dokładność – nasze biuro księgowe ma odpowiednie narzędzia i know-how, aby prawidłowo prowadzić wszystkie ewidencje podatkowe wymagane prawem  oraz sporządzać odpowiednie deklaracje. Dzięki temu możesz mieć pewność, że wszystkie dane są rzetelnie i dokładnie raportowane.
 • Optymalizacja podatkowa – doświadczeni księgowi zaproponują Ci strategie optymalizacji podatkowej, które pomogą zmniejszyć obciążenia podatkowe, jednocześnie zachowując zgodność z przepisami podatkowymi.
 • Monitorowanie zmian w przepisach – na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach podatkowych i dostosowujemy się do nich, co pozwala uniknąć nieścisłości i nieprawidłowości w ewidencjach.
 • Oszczędność czasu i energii – przekazanie prowadzenia księgowości  do naszego profesjonalnego biura rachunkowego pozwala zaoszczędzić czas i energię, które możesz przeznaczyć na inne aspekty prowadzenia biznesu.

Bezpieczeństwo i spokój – korzystając z usług księgowych, jako przedsiębiorca możesz mieć pewność, że cała Twoja księgowość  jest prowadzona rzetelnie  przez specjalistów.

KANCELARIA GOSPODARCZA

Napisz lub zadzwoń do nas

Zapytaj o usługę