USŁUGI KSIĘGOWE

Audyt księgowy

Jesteśmy doświadczonym biurem księgowym, które świadczy wysokiej jakości usługi audytu księgowego dla firm działających w różnych branżach. Nasz zespół licencjonowanych i doświadczonych audytorów zapewnia kompleksowe i rzetelne badanie ksiąg rachunkowych , aby zapewnić naszym klientom pełne bezpieczeństwo i wiarygodność ich danych finansowych. Szukasz profesjonalnego audytu ksiąg rachunkowych? Chcesz zoptymalizować księgowość w swojej firmie? Nasi specjaliści pomogą Ci znaleźć błędy i doradzą, co zrobić, aby usprawnić procesy rachunkowe przedsiębiorstwa.

Na czym polega audyt księgowy?

Audyt księgowy to proces badania i oceny sprawozdań finansowych oraz procedur księgowych firmy przez niezależnego audytora. Głównym celem audytu jest potwierdzenie, że sprawozdania finansowe przedstawiają rzetelny i wiarygodny obraz sytuacji finansowej oraz wyników działalności przedsiębiorstwa.

Nasi audytorzy analizują różnego rodzaju dokumenty i informacje księgowe, takie jak faktury, rachunki bankowe, umowy i inne dokumenty związane z transakcjami finansowymi, aby otrzymać rzetelny obraz stanu firmy. Audyt księgowy pozwala na zapewnienie transparentności i rzetelności sprawozdań przedsiębiorstwa oraz budowania zaufania interesariuszy, takich jak inwestorzy, wierzyciele i organy regulacyjne. Ponadto audyt może również pomóc firmie w identyfikacji obszarów do ulepszenia w zakresie kontroli wewnętrznej i procedur księgowych.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt księgowy?

Wiarygodność finansowa

Przeprowadzenie dobrowolnego audytu księgowego potwierdza dokładność i rzetelność sprawozdań finansowych firmy. Daje to pewność zarządowi, inwestorom, wierzycielom i innym interesariuszom co do prawidłowości prezentowanych danych. Wzrasta zatem wiarygodność firmy.

Zarządzanie ryzykiem

Audyt finansowy identyfikuje ewentualne błędy, nieprawidłowości i ryzyka związane z prowadzeniem księgowości. Pozwala to na szybką reakcję i podjęcie działań naprawczych w celu zminimalizowania potencjalnych strat.

Zgodność z przepisami

Audyt księgowości sprawdza, czy firma przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawnych i regulacji księgowych. Systematyczna kontrola ksiąg to zgodność z wymogami prawnymi i unikanie ewentualnych konsekwencji karnej lub finansowej.

Poprawa efektywności

Proces audytu finansowego ujawnia obszary, w których firma może poprawić swoje procedury księgowe i zarządcze (np. poprzez weryfikację spraw kadrowych), co przyczynia się do zwiększenia efektywności i rentowności działalności. Po audycie warto zapoznać się z naszymi innymi usługami księgowymi.

Kontrola procedur rachunkowych – audyt księgowy prowadzony przez specjalistów

Dlaczego audyt z Kancelarią Gospodarczą?
  • Doświadczenie – wykwalifikowani specjaliści  z naszego biura rachunkowego w Poznaniu, mają wieloletnie doświadczenie w branży i wiedzą, sprawnie, szybko i bezbłędnie  przeprowadzą każdy audyt.
  • Profesjonalizm – jesteśmy znani z profesjonalnego podejścia do każdego audytu. Dbamy o rzetelność, terminowość i precyzję naszych działań. Wiemy, że często od poprawnego przeprowadzenia audytu finansowego zależy przyszłość przedsiębiorstwa. Chcemy brać udział w Twoim rozwoju biznesowym!
  • Indywidualne podejście – dostosowujemy nasze usługi do potrzeb i specyfiki każdej firmy. Rozumiemy, że każde przedsiębiorstwo ma inne wyzwania i cele, dlatego podejmujemy się każdego projektu z indywidualnym podejściem.
  • Zaawansowane narzędzia – korzystamy z najnowszych technologii i narzędzi księgowych, aby zapewnić efektywne i dokładne przeprowadzenie audytu. 
  • Zaufanie i wiarygodność – budujemy długoterminowe relacje oparte na zaufaniu i profesjonalizmie. 
KANCELARIA GOSPODARCZA

Napisz lub zadzwoń do nas

Zapytaj o usługę